novčići

Mala i srednja preduzeća mogu se prijaviti za vaučere koje mogu iskoristiti za rešavanje tehničkih ili tehnoloških problema u svom poslovanju, kao i za implementaciju tehnoloških inovativnih usluga, kako javlja RARIS(Regionalna agencija za razvoj istočne Srbije).

Vaučerom je moguće finansirati do 60% troškova sa maksimalnih 800.000 dinara(bez poreza na dodatnu vrednost – PDV). Međutim, jednom podnosiocu prijave može biti odobreno više vaučera do iznosa od 2.400.000 dinara.

Javni poziv raspisao je Fond za inovacionu delatnost, preko čijeg portala se može podneti prijava za vaučer.
Vaučeri će se dodeljivati po redosledu pristiglih prijava.

Informacije o potrebnoj dokumentaciji i uslovima programa mogu se pronaći na sledećem linku:
http://www.inovacionifond.rs/cir/program/inovacioni-vauceri/iv-dokumentacija

Izvor: https://www.raris.org/