U toku je izrada Strategije razvoja turizma Republike Srbije, u svrhu prikupljanja informacija od građana Ministarstvo turizma i omladine je u saradnji sa projektom „EU…