fabrika-vode

Donji Milanovac – Fabrika vode osavremenjena je novim sistemom za filtraciju koji prečišćava vodu po najvišim standardima moderne prakse.

Ovaj način filtriranja funkcioniše tako što voda prolazi kroz novougrađeni sistem filtracije pre ulaska u rezervoar sirove vode, odakle prolazi kroz membrane mikrofiltracije, aktivni ugalj i GAU filter, a zatim u mrežu vodosnabdevanja do krajnjih korisnika.

Postavljanje novog sistema
Foto: JKP arhiva

Zahvaljujući ovom sistemu Donjomilanovčani danas u svojim domaćinstvima imaju vodu visokog kvaliteta.

Projekat za filtraciju napravio je Institut za vodoprivredu Jaroslav Černi iz Beograda još 2017. godine na inicijativu direktora JKP Donji Milanovac Saše Librića.

Naslovna strana projekta Instituta za vodoprivredu Jaroslav Černi
Foto: Gvozden Jovanović

Vrednost projekta je 5.000.000 dinara koje je iz budžeta za kapitalne investicije izdvojila opština Majdanpek.