Predavanje Miloša Petrovića

Donji Milanovac – Jučerašnjeg dana, 20. novembra, master istoričar Miloš Petrović održao je predavanje sa prezentacijom ,,Stari Donji Milanovac u arhivskoj građi“. U organizaciji Odbora za obeležavanje 50 godina od potapanja starog Donjeg Milanovca i preseljenja na novu lokaciju, Centar za kulturu i obrazovanje ugostio je zaljubljenike u istoriju, znatiželjne i nostalgičare.

U trajanju od sat vremena, pred desetak svojih sugrađana, Miloš Petrović je predstavio deo obimne arhivske građe koju je obrađivao baveći se uticajem izgradnje hidroenergetsko-plovidbenog sistema ,,Đerdap I“ i potapanjem đerdapskih naselja, uključujući stari Donji Milanovac.

Arhivska građa bila je podeljena na fotografije, dokumenta i novinske članke. Predavanje je započeto fotografijama sa šireg potopljenog prostora, čime je autor predavanja želeo da dočara kako je zapravo izgledao taj stari Đerdap koji su krasile peščane plaže i ade kojih više nema.

Nakon viuzelnog vraćanja u prošlost, publika je mogla da se upozna sa dokumentima koje baštine Arhiv Jugoslavije i Istorijski arhiv Negotin kao nadležna instuticija za naš zavičaj. Najveći broj tih dokumenata proistekao je iz prepiske graditelja ,,Đerdapa I“ sa nadležnim vlastima u Beogradu, ali i sa sednica skupštine nekadašnje opštine Donji Milanovac.

Novinskim člancima obuhvaćen je period od 1963. do 1972. godine. Za razliku od dokumenata, novine su bile sklonije iznošenju razvnorsnih ideja o preseljenju Donjeg Milanovca i načina na koji treba sačuvati kulturno-istorijsko nasleđe. Donjomilanovački master istoričar uspeo je time da neostvarene ideje otrgne od zaborava i jučerašnjeg dana ih predstavi svojim sugrađanima.