Komp sa sveskom na stolu Unsplash(Nick Morrison)

Predavanje koje je namenjeno svima koji žele da steknu osnovne veštine poslovne komunikacije organizuje projekat #EUza tebe – za kulturno nasleđe i turizam.

Vebinar će se održati 8. decembra sa početkom u 10 časova preko online platforme MS Teams i na koji je moguće prijaviti se preko elektronskog formulara na VEBINAR Poslovna komunikacija.

Agenda se nalazi u prilogu, a pristupni link će biti poslat dan ranije, 7. decembra.

Broj učesnika nije ograničen, tako da Vas molimo da poziv prosledite i Vašim kolegama kojima bi ova tema mogla da bude interesantna.