Očišćena Parpenica

Donji Milanovac – Stanovnici Donjeg Milanovca i okolnih mesta zaštićeniji su od poplava koje bi zapretile preko malih reka budući da su nedavno korita istih očišćena.

Akciju čišćenja korita izvelo je JKP Donji Milanovac po nalozima Štaba za vanredne situacije Majdanpek i Ministarstva unutrašnjih poslova, kao prevenciju od potencijalnih poplava usled većih padavina i otapanja snega.

Reka spremna da primi povećane količine vode
Foto: Dragoslav Popović

Po rečima Saše Librića, direktora JKP, kako bi mogle da prihvate povećane količine vode, očišćena i produbljena su korita sledećih reka: Topolnica u dužini od 1200 metara, potok Korešn u Mosni 500 metara, Kazanski potok 2000 metara, Zlatica i Taušanska reka u Oreškovici 1000 metara, Velika i Mala Boljetinska reka 5600 metara, kao i Paprenica u samom Milanovcu u dužini celog toka kroz grad.