Svetski dan voda obeležava se 22. marta u cilju podizanja svesti o važnosti sveže vode i zalaže se za održivo upravljanje slatkovodnim resursima.

Organizator ovog dana je UN-Voda i svake godine bira temu u konsultaciji sa organizacijama UN koje dele interes u fokusu te godine.

Ovogodišnja tema je „GROUNDWATER – MAKING THE INVISIBLE VISIBLE (PODZEMNE VODE – UČINITI NEVIDLJIVO VIDLJIVIM)“.

Skoro svu slatku vodu u tečnom stanju na svetu čine podzemne vode, iako nam nisu u vidokrugu njihov uticaj je vidljiv svuda. Sa pogoršanjem klimatskih promena pogoršaće se i stanje podzemnih voda, moramo zajedno da radimo na održivom upravljanju ovim krucijalnim resursom. Iako nam nisu na prvi pogled uočive, moramo biti odgovorni i ne smemo zaboraviti na njih.