Od 12. do 14. maja 2022. godine vršiće se zamena starih vodomera novim digitalnim.

U četvrtak 12. i petak 13. maja 2022. godine u periodu od 6 časova do 17 časova bez vode će biti korisnici u naselju Oreškovica u Donjem Milanovcu zbog realizacije pomenutih aktivnosti.

Sredstva za zamenu vodomera obezbeđena su u budžetu Opštine Majdanpek, kao kapitalna investicija, i građani neće imati trošak povodom zamene istih.

Obaveštava JKP „Donji Milanovac“