06.07. JP „JEDINSTVO“ KLADOVO

Zbog predviđenih radova na vodovodnoj mreži koji će se realizovati u periodu od 10 do 12 časova, u zavisnosti od situacije na terenu moguće je isključenje u naselju Velika Kamenica. U periodu od 9 do 10 časova bez vode će biti potrošači u naselju Podvrška.

iOBAVEŠTENJE

Dana 6. jula, sa početkom u 12 časova, održaće se redovno mesečno testiranje sistema za uzbunjivanje na teritoriji opštine Kladovo, emitovanje signala za prestanak opasnosti u trajanju u 60 sekundi.