fabrika-vode

Meštani Donjeg Milanovca ali pogotovo i turisti kojih ima u sve većem broju pitaju se da li je i koliko voda ispravna.

Fabrika vode u Donjem Milanovcu osavremenjena je novim sistemom za filtraciju koji prečišćava vodu po najvišim standardima moderne prakse. Zahvaljujući ovom sistemu Donjomilanovčani kao i posetioci danas u svojim domaćinstvima imaju vodu visokog kvaliteta koja je ispravna za piće i redovno se uzorkuje.

Foto: JKP arhiva

Ovaj način filtriranja funkcioniše tako što voda prolazi kroz novougrađeni sistem filtracije pre ulaska u rezervoar sirove vode, odakle prolazi kroz membrane mikrofiltracije, aktivni ugalj i GAU filter, a zatim u mrežu vodosnabdevanja do krajnjih korisnika.

Ovaj projekat sufinansiran je iz Budžeta opštine Mjdanpek u sklopu projekta „Sve o turizmu opštine Majdanpek“

Foto: JKP arhiva