15. septembra obeležava se Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Praznik je simbolično ustanovljen da se proslavlja na dan kada se obeležava Proboj solunskog fronta i proslavlja se od 2020. godine.

Biblioteka u Kladovu će povodom 15. septembra, Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave prirediti tematsku izložbu knjiga na temu proboja Solunskog fronta iz svog knjižnog fonda.

photo:Biblioteka „Centar za kulturu“ Kladovo