Ministarstvo kulture i informisanja podržalo je dva projekta Narodne biblioteke „Veljko Dugošević“ za otkup dela koja će se naći u Galeriji. U narednom periodu biblioteka će predstaviti dela za koja je Ministarstvo kulture i informisanja izdvojilo ukupno 1.350.000 dinara, kao i dela koja su velikani savremene umetnosti velikodušno poklonili.

Narodna biblioteka „Veljko Dugoševeć“ je u 2021. godini, proslavila 150 godina od osnivanja prve čitaonice u Golupcu i svoje poslovanje nastavila u rekonstruisanoj zgradi u kojoj je oformljeno zavičajno odeljenje.

Biblioteka je vlasnik legata Mite Mirkovića, nekada narodnog poslanika u Kraljevini Jugaslaviji, koji broji 1406 monografija, od toga 128 primeraka retke knjige. Zavičajni fond biblioteke sadrži i preko 8.000 primeraka zavičajne građe (retke knjige, stare fotografije, poštanske markice, razglednice, periodika). Procenjeno je da za digitalizaciju zavičajne građe treba skenirati preko 12.000 strana retke knjige i preko 5.000 primeraka neknjižne građe.

Projektom je obuhvaćena nabavka neophodne opreme, neophodnog softvera za formiranje digitalne biblioteke, obuka zaposlenih za digitalizaciju, arhiviranje elektronskih dokumenata, kao i aploudovanje u digitalnu biblioteku.

Platforma digitalne biblioteke će biti interoperabilna sa drugim sistemima i povezana na sajt Biblioteke. Uvešće se sistem za upravljanje i pristup digitalizovanoj građi, promocije i informisanje javnosti o načinu pristupa i korišćenju digitalizovanih bibliotečkih sadržaja.

Cilj projekta je trajno čuvanje nematerijalne zavičajne kulturne baštine, kao i korišćenje digitalizovane bibliotečke građe od strane lokalnog stanovništva, građana Srbije, a naročito od strane učenika, studenata i stručne javnosti.

Izvor:egolubac.rs

photo:Narodna biblioteka „Veljko Dugoševeć“ Golubac