Bibliobus Biblioteke „Centar za kulturu“ Kladovo u novembru ponovo obilazi okolna naselja Kladova.

RASPORED RADA BIBLIOBUSA:

16. novembar – Podvrška

18. novembar – Brza Palanka

21. novembar – Kostol, Rtkovo

23. novembar – Milutinovac, Vajuga, Korbovo

25. novembar – Davidovac, Novi Sip, Tekija

28. novembar – Velika Vrbica, MalaVrbica

30. novembar – Podvrška

02. decembar – Brza Palanka

photo:Biblioteka Kladovo