Opština Majdanpek uradila je projekat „Rekonstrukcija parka u Donjem Milanovcu prva i druga faza“ koji obuhvata 18.960m2 i prostire se na nekoliko katastarskih parcela u Donjem Milanovcu.

Foto: Đerdap uživo

“Prostor koji se rekonstruiše nalazi se u centru Donjeg Milanovca i predstavlja stecište kretanja, s obzirom da je uz reku Dunav koja dominira gradskim pejzaţom.

Uz reku postoji uređena popločana staza koja prati obaloutvrdu i zadržava se u celosti. Uređenje je pretežno parkovskog karaktera, ali bez jasno definisanih podcelina i prilično neuređeno. Središte parka uz reku je skulptura mamuta, koja nosi arheološku simboliku ovog kraja.

Na prostoru planiranom za uređenje već se nalazi pijaca ručnih radova koju je rekonstrukcijom potrebno osavremeniti, urediti i uklopiti u rešenje šireg okruženja.

Postojeće dečije igralište površine oko 125 m2 potrebno je povećati i uklopiti u parkovsko rešenje.

Postojeće zelenilo nije naročito bogato, ali je tendencija da se svo zdravo rastinje sačuva i uklopi u novi plan ozelenjavanja. Novoplanirane staze su definisane tako da je većinu postojećih stabala moguće sačuvati unutar zelenih površina.” – ističe se u izvedbenom projektu rekonstrukcije gradskog parka koji je uradila  projektantska kuća „Elgra Vision“ doo iz Beograda a preneo je portal “ekapija”.

Foto: portal ekapija

Investitor ovog projekta je Opština Majdanpek a vrednost ugovora je 104.797.545,47RSD bez PDV-a ili 125.757.054,56RSD sa PDV-om.  Nakon sprovedene tenderske procedure u postupku javne navke pristigle su tri ponude i izabrana je najjeftinija ponuda – https://jnportal.ujn.gov.rs/konzola .

Foto: Đerdap uživo

Izvođač radova je grupa ponuđača: firma IT TEL Consulting & Engineering doo obaviće 70% predveđenih radova a firma ID & Technology doo 30% predviđenih radova koji obuhvataju hidro radove i radove na saobraćajnicama. 

Rok za izvođenje radova je 200 dana odnosno 07.10.2023.godine.

Ovaj projekat je sufinansiran iz Budžeta Opštine Majdanpek u okviru projekta „Sve o turizmu opštine Majdanpek“.