Pokretna biblioteka Biblioteke „Centar za kulturu“ Kladovo ponovo obilazi naselja opštine Kladovo i u decembru. Ovo je raspored rada Bibliobusa, a od 20. decembra kreće i tradicionalni novogodišnji karavan sa Deda Mrazom i prazničnim iznenađenjima i poklonima.

05.12. Kostol, Rtkovo

07.12. Milutinovac, Vajuga, Korbovo

09.12. Davidovac, Novi Sip, Tekija

12.12. VelikaVrbica, MalaVrbica

14.12. Podvrska

16.12. Brza Palanka

20.12. Kostol, Rtkovo

21.12. Milutinovac, Vajuga, Korbovo

23.12. Davidovac, Novi Sip, Tekija

26.12. Velika Vrbica, Mala Vrbica

28.12. Podvrška

30.12. Brza Palanka

photo:kulturakladovo.rs