Republički zavod za statistiku Republike Srbije objavio je prve rezultate popisa stanovništva, domaćinstava i stanova za 2022.godinu u Republici Srbiji. Đerdap kao nacionalni park obuhvata delove teritorija opština Golubac, Majdanpek i Kladovo.

Prema prvim podacima u Republici Srbiji živi 6.690.887 stanovnika. A po prethodnom popisu iz 2011.godine živelo je 7.186.862 stanovnika. Dakle, zabeležen je pad u broju stanovnika za 495.975 stanovnika ili 6,90% manje stanovnika u odnosu na pre 11 godina.

A šta kažu podaci za opštine Golubac, Majdanpek i Kladovo?

Foto: Canva

Opština Golubac po popisu iz 2022.godine ima 6.716 stanovnika i 2.617 domaćinstva. To predstavlja 2,57 stanovnika po domaćinstvu u proseku. Po prethodnom popisu iz 2011.godine opština Golubac imala je 8.331 stanovnika. Dakle, zabeleženo je smanjenje od 1.615 stanovnika za poslednjih 11 godina ili 19,39% manje stanovnika u odnosu na 2011.godinu.

Opština Majdanpek po popisu iz 2022.godine ima 14.663 stanovnika i 6.299 domaćinstva. To je u proseku 2,33 stanovnika po domaćinstvu. Popis iz 2011.godine zabeležio je da je u opštini Majdanpek živelo 18.686 stanovnika. To predstavlja smanjenje od 4.023 stanovnika ili 21,53% u odnosu na 2011.godinu.

Opština Kladovo po popisu iz 2022.godine ima 18.002 stanovnika i 8.465 domaćinstva. Dakle, u proseku u Kladovu živi 2,13 stanovnika po domaćinstvu. Popis iz 2011.godine daje podatak da je tada u opštini Kladovo živelo 20.635 stanovnika. Razlika između dva popisa govori nam da je sada 2.633 stanovnika manje na teritoriji opštine Kladovo ili 12,76% manje stanovnika u odnosu na 2011.godinu.

Rezultati po naseljenim mestima u svakoj od opština još nisu objavljeni. Kada budu objavljeni, predstavićemo ih i izračunati koliko stanovnika živi na području Đerdapa.

Podaci su preuzeti sa zvaničnog sajta Republičkog zavoda za statistiku Republike Srbije.