Pokretna biblioteka Biblioteke „Centar za kulturu“ Kladovo nakon prazničnog odmora ponovo počinje da obilazi opštinu Kladovo.

RASPORED RADA BIBLIOBUSA:

24.01. Kostol, Rtkovo

25.01. Milutinovac, Vajuga, Korbovo

27.01. Davidovac, N.Sip, Tekija

30.01. Velika Vrbica, Mala Vrbica

01.02. Podvrska

03.02. Brza Palanka

06.02. Kostol, Rtkovo

08.02. Milutinovac, Vajuga, Korbovo

10.02. Davidovac, Novi Sip, Tekija

13.02. Velika Vrbica, Mala Vrbica

14.02. Podvrska

17.02. Brza Palanka

20.02. Kostol, Rtkovo

22.02. Milutinovac, Vajuga, Korbovo

24.02. Davidovac, Novi Sip, Tekija

27.02. Velika Vrbica, Mala VrbicaMart

01.03. Podvrska

03.03. Brza Palanka

izvor i foto:kulturakladovo.rs