Pružanje usluge socijalne zaštite „Pomoć u kući starim osobama i osobama sa invaliditetom“ nastavlja se i u ovoj godini.

Krajem decembra 2022. godine potpisan je ugovor sa Udruženjem građana „Inkluzija danas“ iz Prokuplja za uslugu „Pomoć u kući“.

Gerontodomaćice su na terenu već od početka januara. U narednih šest meseci pet gerontodomaćica pružaće uslugu za više od 50 osoba starije populacije građana opštine Kladovo sa kojima su potpisani ugovori o pružanju usluge „Pomoć u kući“.

Sredstva za realizaciju ove usluge obezbeđena su iz budžeta lokalne samouprave.

preuzeto sa sajta Opštine Kladovo

photo:Canva