Biblioteka „Centar za kulturu“ Kladovo vas obaveštava na koji način možete postati član biblioteke u 2023. godini. Kao i uvek Biblioteka Kladovo za vas spremila je mnogobrojene povoljnosti.

Za zasposlene članarina na godišnjem nivou iznosi 800rsd, polugodišnjem 400rsd dok mesečna članarina iznosi 300, a dnevna 200 dinara. Biblioteka je takođe pripremila i porodični paket koji na godišnjem nivou iznosi 1.200rsd za najmanje tročlanu porodicu.

Za učenike od 5. razreda osnovne školestudente i nezaposlene godišnja članarina iznosi 500rsd, polugodišnja 300rsd, mesečna 200 a dnevna 100 dinara.

Kolektivna članarina za grupu od 10 osoba iznosi 500rsd po pojedincu za zaposlene biblioteke i 300rsd za učenike osnovne škole (od 5. razreda) i srednje škole.

Biblioteka je takođe daje i besplatu članarinu sledećim licima:

-Sva deca do završetka 4. razreda osnovne škole

-Korisnici pokretne biblioteke – bibliobusa u naseljima opštine Kladovo

-Korisnici stariji od 65 godina života

-Dobrovoljni davaoci krvi (tj. oni koji su dali krv u tekućoj i prethodnoj godini)

-Donori organa

-Zaposleni u ustanovi, članovi Upravnog i Nadzornog odbora ustanove

-I drugi koji su pomagali rad biblioteke (po pisanoj odluci direktora)

U 2023. godini postojaće i dani kada će novi korisnici imati popust na godišnju članarinu pa čak i besplatnu članarinu. Neki od pomenutih dana biće 02.04. kada će deca imati 50% popusta, 23.04. i 08.09. kada će svi imati popust od 50%. Za dodatne dane sa povoljnostima biblioteka će obavestiti građane.

Pri upisu korisnika sa pravom na besplatno članstvo potrebno je priložiti određeni dokaz (pripadanje kategoriji): kopija naslovnih strana đačke knjižice,  knjižice dobrovoljnog davaoca krvi, potvrda o donorstvu organa, itd … Za detaljne informacije obratite se bibliotekaru.

Radno vreme biblioteke u Kladovu je svakog radnog dana od 07.00 do 20.00 časova na adresi Dunavska br. 7.

Izvor/photo:Biblioteka „Centar za kulturu“ Kladovo