Nakon dvoipomesečnog oporavka u ZOO vrtu Bor jedinka risa vraćena je u prirodno stanište, Nacionalni park Đerdap.

Krajem novembra prošle godinu jedinku risa je na Đerdapskoj magistrali povredio automobil. Brzom reakcijom nadležnih službi JP „Nacionalni park Đerdap“ ris je pronađen i  odvezen u ZOO vrt u Boru gde mu je pružena odgovarajuća veterinarska pomoć i nega.

Foto:Predrag Kostin Divlja_Srbija

Mužjak risa je uz dozvolu Ministarstva zaštite životne sredine u saradnji sa Biološkim fakultetom Univerziteta u Beogradu markiran i obeležen GPS ogrlicom pomoću kojeg će se detaljno pratiti njegovo kretanje u okviru granica njegovog prirodnog staništa. Vraćanju risa Riste prisustvovali su Sara Pavkov državna sekretarka i predstavnici Ministarstva zaštite životne sredine, profesor dr Duško Ćirović sa Biološkog fakulteta, predstavnici Zavoda za zaštitu prirode Srbije i JP „Nacionalni park Đerdap“.

Foto:Predrag Kostin Divlja_Srbija

Ris je strogo zaštićena divlja vrsta u Srbiji i područje Nacionalnog parka „Đerdap“ nastanjuje između 10 i 12 jedinki pa je ova akcija bila od izuzetne važnosti za ovu vrstu.

Preuzeto sa Facebook stranice Nacionalni park Đerdap
Foto:Predrag Kostin Divlja_Srbija (preuzete sa Facebook stranice Nacionalni park Đerdap)