U saradnji sa jedinicama lokalne samouprave, kao vid pomoći poljoprivrednim proizvođačima i ostalim zainteresovanim građanima sa teritorije Borskog upravnog okruga, a u smislu neophodnosti e-registracije preko portala e-uprave, Ministarstvo poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede, Sektor za ruralni razvoj – Poljoprivredna savetodavna i stručna služba Negotin obaveštava građane sa teritorije opštine Majdanpek o rasporedu dežurstava ( vreme i lokacija) na teritoriji opštine Majdanpek.

09.02.2023. Miroč – predavanje od 11.00 časova, sala doma
nakon predavanja svim prisutnima će se uraditi prijava na e upravu

10.02.2023. Donji Milanovac, od 09.00-14.00 časova
Sala doma kulture, internet kafe

photo:Canva