21. februar, Međunarodni dan maternjeg jezika, obeležava i Biblioteka „Centar za kulturu“ Kladovo.

Najmlađi članovi Anitinog čitalačkog kluba za decu ovim povodom okupili su se u biblioteci u Kladovu i obeležili Međunarodni dan maternjeg jezika. Deca su razgovorom i akcijom čitanja naglas omiljenih stihova, citata, delova omiljenih knjiga, uvidela značaj knjiga, čitanja i biblioteke.

Cilj ove aktivnosti jeste podsticanje čitanja, kao i negovanje maternjeg jezika, povezivanje biblioteke i škole sa lokalnom zajednicom, povezivanje sa ustanovama i udruženjima koja se bave afirmisanjem kulture i umetnosti, kao i promocija rada i saradnje. Ova akcija će trajati od 21. do 28. februara u biblioteci i u biblliobusu koji obilazi 12 sela opštine Kladovo.

izvor:Biblioteka „Centar za kulturu“ Kladovo

photo:Canva