Pokretna biblioteka Biblioteke „Centar za kulturu Kladovo“ nastavlja sa radom. U martu mesecu Bibliobus će obilaziti dvanaest naselja opštine Kladovo i pružati usluge biblioteke svim svojim korisnicima.

RASPORED RADA BIBLIOBUSA:
06.03. Kostol, Rtkovo
08.03. Podvrška
10.03. Davidovac, N.Sip, Tekija
13.03. V.Vrbica, M.Vrbica
15.03. Milutinovac, Vajuga, Korbovo
17.03. Brza Palanka
20.03. Kostol, Rtkovo
22.03. Podvrška
24.03. Davidovac, N.Sip, Tekija
27.03. V.Vrbica, M.Vrbica
29.03. Milutinovac, Vajuga, Korbovo
31.03. Brza Palanka

izvor/foto:Biblioteka „Centar za kulturu“ Kladovo