Lekari specijalisti nastavljaju da posećuju Zdravstvenu stanicu u Donjem Milanovcu i u martu.

U četvrtak, 9. marta, Zdravstvenu stanicu će posetiti logoped i zubar koji će u toku meseca još jednom doći. U subotu, 11. marta, besplatne specijalističke preglede vršiće opšti i endokrini hirurg.

Zdravstvena stanica u Donjem Milanovcu takođe podseća građane da od 1. marta svi moraju imati ugovore sa izabranim leakrom opšte prakse.

Za više informacija kontaktirajte ZS u Donjem Milanovcu na telefon: 030 590 080 ili 030 590 606