Krajinski književni klub raspisuje konkurs za zbornik „Pesničke rukoveti“ sa slobodnom temom za poeziju.

Uslovi učešća na konkursu su sledeći:

Pesme ne smeju biti prethodno objavljene (ni u štampanom ni u elektronskom obliku)

Pravo učešća na konkursu zbornika imaju svi autori/ke koji pišu na srpskom, bosanskom, hrvatskom ili  crnogorskom jeziku

Jedna osoba može poslati najviše 3 pesme (pesma ne sme biti duža od 30 stihova)

Pesme slati samo u elektronskoj formi (Word format, font Times New Roman, veličina fonta 12) sa naznakom za konkurs „Pesničke rukoveti“ u dva mejla. Prvi mejl treba da bude naslovljen nazivom dela i potpisan šifrom, a rugi mejl treba da bude naslovljen nazivom šifre i da sadrži ime i prezime, adresu, kontakt telefon, maill i kratku književnu biografiju autora/ke.

Kotizacija se plaća samo za autore čije će pesme odlukom komisije biti uvrštene u Zbornik, a radovi se ne honorarišu. Iznos kotizacije je 800 dinara, uz zbornik objavljeni autori/ke dobiće i primerak časopisa za književnost, umetnost i kulturu Buktinja i mogućnost da pojedini autori/ke budu štampani u istoimenom časopisu.

Rok za slanje radova je 15. april 2023. godine a radove treba slati na mail: nitogenum@gmail.com.

 Zainteresovani učesnici podesećaju se da organizator konkursa, priređivač i izdavač zbornika ne odgovaraju za povredu autorskih prava od strane pojedinaca koji učestvuju na konkursu.

Dodatne informacije na kontakt telefon +38160 0104670 ili mail nitogenum@gmail.com.

Izvor:kulturakladovo.rs

foto:Canva