U toku je izrada Strategije razvoja turizma Republike Srbije, u svrhu prikupljanja informacija od građana Ministarstvo turizma i omladine je u saradnji sa projektom „EU za turizam“ koji sprovodi GIZ napravilo anonimnu anketu.

Da li, na koji način i u kolikoj meri razvoj turizma utiče na svakodnevni život i budućnost građana Republike Srbije? Svoj stav i iskustva možete podeliti tako što će te popuniti pomenutu anketu. Anketa je potpuno anonimna i možete je deliti sa drugima.

Anketu možete popuniti na linku.

foto:EU za kulturno nasleđe i turizam