Zahvaljujući programu „EU za kulturno nasleđe i turizam„, u saradnji sa Turističkom organizacijom Srbije i Dunavskim centrom za kompetenciju, na štandu Turističke organizacije Srbije na najvećem svetskom sajmu putovanja ITB Berlin u periodu od 7. do 9. marta predstavljena je celokupna turistička ponuda Donjeg Podunavlja i čitave Istočne Srbije.

Ova saradnja između zemalja obezbediće veću vidljivost i atraktivnost destinacija, bolju konkurentnost na tržištima Evrope i sveta, kao i pozicioniranje destinacija koje se moraju posetiti u regionu zemalja Zapadnog Balkana. Lokalne turističke organizacije koje su se predstavile zajedno sa Golupcem su
Veliko Gradište, Majdanpek i Kladovo.

foto:To Golubac