Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture stavilo je na rani javni uvid prostorni plan područja posebne namene infrastrukturnog koridora brzih saobraćajnica IB reda Golubac-Donji Milanovac-Brza Palanka i Kladovo-Negotin. Ovaj koridor, koji se naziva i Đerdapskim koridorom, predstavlja nastavak Dunavskog koridora koji će se pružati od Petlje Požarevac do Golupca kako prenosi eKapija.

Obuvatiće teritorije opština Golubac, Majdanpek, Kladovo i Negotin, a protezaće se od planirane veze sa Dunavskim koridorom kod Golupca, ka istoku kroz Đerdapsku klisuru do Donjeg Milanovca, gde izlazi iz klisure i pruža se do Brze Palanke, odakle ide u dva kraka put Kladova i Negotina.

Dužina brze saobraćajnice od Golupca do Brze Palanke biće oko 89,32 km, do Kladova i Negotina 54,22 km, a ukupna dužina koridora iznosiće 143,54 km, navodi se u planu. Brze saobraćajnice imaće 4 trake širine 3,50 m. Planirana je širina ivične trake 4×0,50 m, širina razdelne trake 1×3-4 m, širina bankine minimum 2×1,50 m, širina ulivno/izlivne trake 3,50 m i širina dodatne trake na nagibima 3,50 m.

Kako je napomenuto, plan predviđa što je moguće manji broj čvorišta, dok će se saobraćajne potrebe stambenih, privrednih i poljoprivrednih objekata i zona razrešavati razvijanjem paralelnih servisnih saobraćajnica. Dodaje se da će izgradnja ovog drumskog koridora direktno doprineti bržem razvoju Podunavskog, Braničevskog i Borskog upravnog okruga i privrednom napretku Podunavlja i Timočke krajine, kao i povezivanju sa Rumunijom i Bugarskom.

Izvor:eKapija

foto:Canva