Prvi sertifikovani vodiči-interpretatori kulturnog i prirodnog nasleđa u Srbiji uz podršku Evropske unije.

Prvi stručni kurs za vodiče-interpretatore održan je u Srbiji, na Srebrnom jezeru i u Kladovu, a polaznici kursa su postali prvi sertifikovani vodiči u ovoj oblasti. Cilj ovog treninga je da vodiči, kreativnom prezentacijom kulturnog i prirodnog nasleđa, stvore nezaboravno iskustvo posetiocima, ali i da se od pasivne publike stvore aktivni učesnici.

Projekat „EU za kulturno nasleđe i turizam“ je organizovao obuku za vodiče interpretatore uz stručno vođenje predavača iz Evropskog udruženja za tumačenje baštine. Obuku su uspešno završili i prvi u Srbiji stekli sertifikate predstavnici Narodnog muzeja SrbijeNacionalnog parka ĐerdapNarodnog muzeja „Zaječar“Narodnog muzeja u PožarevcuTurističkog prostora Lepenski Virturističkih organizacija Velikog Gradišta i Golupca.

Polaznici kursa su učili i vežbali kako da svojim posetiocima pretoče nasleđe u nezaboravno iskustvo, pouke ili avanture, kroz uvežbavanje naracije zanimljivih priča i interaktivnim pristupom. Kroz izazovne vežbe, razgovore i šetnje, polaznici su radili na razvoju svog javnog nastupa i kreativnosti, a sve u cilju da pruže celishodnije iskustvo posetiocima i turistima.

Kurs za Interpretatore-vodiče je predviđen upravo za one koji već imaju iskustvo u ovoj oblasti i kojima je potreban mali podstrek da svoja znanja i veštine unaprede na malo viši nivo, kako bi drugima, ali i sebi, omogućili interesantniji boravak na lokalitetima kulturnog i prirodnog nasleđa.

Istočna Srbija i Donje Podunavlje, odakle su većina polaznika kursa, obiluje ogromnim kulturnim i prirodnim nasleđem, koja skrivaju mnoge tajne i legende. Iz tog razloga je projekat „EU za kulturno nasleđe i turizam“ podržao institucije kulture, nacionalni park i lokalne turističke organizacije da postanu sertifikovani vodiči-interpretatori. Na taj način će obogatiti turističku ponudu regiona i budućim postiocima pričiniti nezaboravna iskustva kroz kreativnu interpretaciju nasleđa u svojim zajednicama.

Projekat „EU za kulturno nalseđe i turizam“ podržava razvoj turizma i promociju kulturnog nasleđa u Istočnoj Srbiji i Donejm Podunavlju. Finansiraju ga Evropska unija i Nemačka Vlada, a sprovodi Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ u saradnji sa Ministarstvom turizma i omladine.

Foto: EU za kulturno nasleđe i turizam