Tokom 2023.godine Ministarstvo kulture Republike Srbije sufinansiraće tri projekta za koje je konkurisala Biblioteka „Centar za kulturu“ iz Kladova, u ukupnom iznosu od 2,3miliona dinara.

U okviru bibliotečko-informacione delatnosti odobren je projekat „150 godina čitališta u Kladovu“ u iznosu od 500.000,00dinara.

Drugi projekat je „Nabavka platforme i softvera za rad na procesima digitalizacije i formiranje digitalne biblioteke“ u iznosu od 500.000,00dinara.

10. međunarodna konferencija i manifestacija „Kazan kult Kladovo 2023“ sa temom „Uloga nematerijalnog kulturnog nasleđa u integrativnom pristupu očuvanju nasleđa: primer tvrđave Fetislam – Đerdap Unesko Geopark“ treći je projekat, koji će se finansirati u iznosu od 1.300.000,00dinara.

Foto: Centar za kulturu i obrazovanje Kladovo