Nije Kapetan Mišu besmrtnim učinilo njegovo bogatstvo, već njegova humana dela. Sebe je izgradio čitajući, upoznajući svetske jezike, prilike i odnose. A kada ste svesni odakle ste potekli i kako ste do negde stigli, onda ste i svesni da deo toga treba i investirati u buduća pokolenja.

U našoj varoši toga doba, ne možete naći trgovca, učenjaka i čoveka, kome Dunavski Kapetan Miša nije pomogao. Nema te osobe kojoj za pravu stvar, nije izašao u susret. Kažu da je trgovcima često praštao dugove. Da je siromašnim devojkama spremao miraz, kako bi se udale a koliko je knjiga kupovao za školu, broja im nema. A u svojih „spahalucima“ sva deca imala su besplatno školovanje.

Porušena crkva „Svetog Nikole“ u starom Donjem Milanovcu, njegova je zadužbina. Cela je bila freskopisana a sebi je tada ostavio i grobno mesto u porti. Danas možete uživati i prelepom ikonostasu od 40 fresaka u novom hramu „Svetog Nikole“, kao i freskama koje su sačuvane i prenete u novi hram a koje je darovao naš Miša. Tu je, nekako „tiho“ preneto i sačuvano njegovo grobno mesto. Iako je po svojoj želji sahranjen u Kležnju u Rumuniji.

Da li onda, može da iznenadi da je pomogao izgradnju Narodnog muzeja u Beogradu, otvaranje Beogradskog čitališta, kao i mnogih biblioteka širom Srbije. Školovao je mnogu decu i finansijski pomagao viđene učene ljude i političare tog doba.

Svoju ćerku Saru udao je za prestolonaslednika Đorđa Karađorđevića (unuk „Crnog Đorđa“ od najstarijeg sina Alekse Karađorđevića) i tada se već ozbiljno bavio politikom u Srbiji. Kažu da je zbog tog braka krenuo da zida velelepno „Kapetan-Mišino zdanje“ na Velikoj pijaci u Beogradu. Procenjuje se da je izgradnja dvora koštala više od 80.000 zlatnih dukata. Kako bi to bio budući dvor kneza i kneginje. I da je tada krenuo da lobira za svoga zeta, da ga postavi za kneza Srbije.

Foto: Canva

Tada Major Miša, predsedavao je Svetoandrejskom skupštinom davne 1858.godine, kada je došlo do dinastijske smene. Ostala je kuloarska priča da je za lobiranje za svoga zeta, da postane knez Srbije, potrošio više novca nego za zidanje palate. Međutim, nije uspeo u svojim planovima.

Pomalo neočekivano Knez Miloš dolazi ponovo na presto Srbije. A to je bio znak za Mišu da krene put Rumunije. Tada odlučuje da „Kapetan Mišino zdanje“ ostavi narodu Srbije. Gradnja zdanja potrajala je još nekoliko godina jer se čekao mermer iz Italije da stigne.

Sa zgradom Miša je poklonio i sav nameštaj kao i opremu za prosvetni i naučni rad (hemijsku laboratoriju). Tu su bili smešteni: Velika škola, gimnazija, Ministarstvo prosvete, Narodna biblioteka i muzej. Danas se u njoj nalazi Rektorat Univerziteta u Beogradu.

Kapetan Miša Anastasijević preminuo je 27.januara 1885.godine u svojoj palati u Bukureštu (koju je poklonio Rumunskom narodu i danas je u toj njegovoj kući Narodna Banka Rumunije) a sahranjen na svom imanju u Kležnju u crkvi koju je sagradio – hram „Sv. arhistratiga Mihajla“.

Donji Milanovac sprema se da po prvi put obeleži Dane Kapetan Miše od 23.juna do 25.juna 2023.godine. Tom prilikom Turistička organizacija opštine Majdanpek uz pokroviteljstvo Opštine Majdanpek pripremila je brojne događaje za građane i drage posetioce.

Foto: TOO Majdanpek