Tvrđava „Golubački grad“ poziva vas od 07. jula 2023.godine do decembra 2023.godine da posetite izložbu „Freske Bogorodice Ljeviške i tkanine inspirisane srpskim srednjovekovnim ornamentima“.

Izložba će biti postavljena u Palati Golubačke tvrđave, a otvara se u saradnji sa Narodnim muzejom Srbije i Galerijom fresaka a uz podršku Evropske Unije i projekta „EU za kulturno nasleđe i turizam“.

Izložba obuhvata detalje živopisa katedrale grada Prizrena Bogorodice Ljeviške. Kopije malog formata slikarstva iz Ljeviške, a koje su izradili kopisti fresaka Zdenka i Branislav Živković, pedesetih godina prošlog veka, za osnovni cilj imaju prenos likovnosti, preko motiva koje se često ne zapažaju na scenama. Iz kompletnog opusa koji se sastoji od 148 kopija malog formata i koji čini zbirku u Galeriji fresaka, na ovoj izložbi, biće prikazana 41 kopija.

Foto: Tvrđava Golubački grad

Rukotvorine inspirisane srpskim srednjovekovnim ornamentima rezultat su projekta koji je finansijski podržan u okviru programa EU ZA TEBE – Kulturno nasledje za turizam – Jačanje uloge kreativnih industrija u turističkoj ponudi. Projekat je imao za cilj da osposobi tri lokalna proizvođača rukotvorina Milicu Mišić, Nadu Radetić i Draganu Ćirković da izrade nove serije rukotvorina koje su inspirisane srednjovekovnim ženskim vlastelinskim kostimima, zatim ornamentima sa srednjovekovnih srpskih fresaka, mitologijom Golubačke tvrđave i ovog dela Dunava, kao i folklornim elementima posebno ovog kraja Istočne Srbije.

Foto: Tvrđava Golubački grad