14. i 15. jula 2023.godine uživajte u Međunarodnom festivalu zabavne i dečije muzike TIN 2023.

Festival se održava u Donjem Milanovcu, na stadionu za male sportove sa početkom od 21:00 časova.

Organizator festivala je Centar za kulturu Donji Milanovac a pokrovitelj festivala Opština Majdanpek.

Ovaj projekat je sufinansiran iz Budžeta Opštine Majdanpek u okviru projekta „Sve o turimu, kulturi, sportu i društvu opštine Majdanpek“.