Pivnice – jedinstveni objekti namenjeni vinu, građeni van naselja. U njima se nije živelo. Ove kamene kuće su pravljene za čuvanje vina, pošto se verovalo da kvalitetno vino treba imati mir i tišinu. Smedovačke pivnice, zajedno sa pivnicama u Rajcu i Rogljevu predstavljaju jedinstvenu turističku atrakciju – Negotinske pivnice.

Video: YouTube kanal VisitEastSerbia

Realizaciju promocije podržao je projekat „EU za Tebe — za kulturno nasleđe i turizam“ koji finansiraju Evropska unija i Nemačka Vlada, a sprovodi Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ.

Foto: Visit East Serbia