Geopark Đerdap prvi je i jedini geopark u Srbiji. On u sebi čuva geološka, kulturna i nasleđa prirode koja su zbog svoje jedinstvene vrednosti, značaja i lepote pod strogom zaštitom.

Đerdap je poznat po svojoj specifičnoj klimi i klisuri pa je baš zbog toga poznat i po svom neuobičajenom biodiverzitetu sa biljnim i životinjskim vrstama koje nisu uobičajeno za ovo područije i samo tu se mogu naći.

Đerdap je poznat po izuzetno bogatom I raznovrsnom faunom sisara. Oni su prvenstveno noćne životinje pa je susret sa njima redak a o njihovom prisustvu govore nam tragovi njihove aktivnosti.

Na Đerdapu kada je reč o sisarima najčešća je pojava ježa koje se ne trudi da bude neprimetan jer je siguran u svoj takozvani bodljikavi pancir koji ga na žalost ne štiti od saobraćaja što je načešći uzrok njegove smrti. Osim ježeva iz grupe bubojeda na području Đerdapa živi I četiri vrste rovčica koji podsećaju na miša ali u čiju grupu se ubraja I mnogo veća krtica.

U kraškim tamnim prostoriima žive I slepi miševi od kojih na Đerdapu žive tri vrste. Kada je reč o glodarima najčešća je veverica koja se može videti I danju jer je ona I tada aktivna. Takođe četiri vrste voluharica podelile su teritoriju Đerdapa.

photo:Canva

Đerdap je takođe I pravi raj za puhove, glodare koji zbog svog repa podsećaju na veverice a svoje prisustvo najavljuju puh-tanjem, glasom sličnim dečijem plaču.

Kada je reč o zverima o njihovom prisustvu najčešće svedoče tragovi I priče lokalnog stanovništva. Od velikih zveri na Đerdapu živeo je medved za koga se smatralo da je istrebljen ali se sve češće pominje pojava jedinki. Vukovi takođe žive na ovom području ali je njihova pojava retkost. Što se tiče manjih zveri lisica zauzima prvo mesto. Ipak najpoznatija zver na Đerdapu jeste ris za koga se govori da je istrebljen u Srbiji ali I o njegovom povrtaku na Đerdapu gde je baš zbog toga strogo zaštićena vrsta.

Đerdap je specifičan po svom terenu ali najviše po klimi koja je zaslužna za to što je baš on dom I zaštitnih retkih biljnih I životinjskih vrsta.

Ovaj projekat je sufinansiran iz Budžeta Opštine Majdanpek u okviru projekta „Sve o turizmu, kulturi, sportu i društvu opštine Majdanpek“.

Izvor:Nacionalni park Đerdap Pamtivek prirode i čoveka, BEOGRAD 1996

photo:Canva