Geopark Đerdap prvi je i jedini geopark u Srbiji. On u sebi čuva geološka, kulturna i nasleđa prirode koja su zbog svoje jedinstvene vrednosti, značaja i lepote pod strogom zaštitom.

Đerdapska klisura nosi titulu najlepše i najveće klusure u Evropi kao i najatraktivnijeg dela Dunava. Usečena je u južnim Karpatima u pravcu pružanja zapad-istok. Osim ovoga klisura ima specifičnu klimu koja odstupa od klime tipične za okolne oblasti. Zime u Đerdapu znatno su blaže i zaklonjene od hladnih kontinentalnih vazdušnih masa. Na drugu stranu leta su znatnije svežija zbog velike vodene mase Dunava. Blage zime i ne toliko topla leta karakteristika su klime Đerdapske klisure.

Srbiji pripada desna obala Dunava koja je orijentisana prema severu dok je leva obala orijentisana ka jugu pa se zbog toga čak i klima na obalama klisure u nekoj meri razlikuje. Delovi klisure takođe se razlikuju po istočnoj i zapadnoj orijentaciji gde su dubine i širine različite pa su samim ti drugačije osvetljene i drugačije se zagrevaju. Zbog toga postoje znatne razlike u šumskoj vegetaciji u delovima Đerdapa. Zbog toga klisura je poznata i po tome što jedino u njoj rastu biljne vrste koje su karakteristične za mediteranske i submediteranske predele.

Ovaj projekat je sufinansiran iz Budžeta Opštine Majdanpek u okviru projekta „Sve o turizmu, kulturi, sportu i društvu opštine Majdanpek“.
Izvor:Nacionalni park Đerdap Pamtivek prirode i čoveka, BEOGRAD 1996

photo:Canva