JP Nacionalni park Đerdap uz podršku Ministarstva zaštite životne sredine R.Srbije, postavio je edukativne table na putevima kroz Đerdap. Tablama se ukazuje na mesta susreta pet životinjskih vrsta, od koji su pojedine vrste strogo zaštićene, i na dodatni oprez u vožnji.

Table imaju za cilj da podignu svesnost kod vozača o prisustvu divljeg životinjskog sveta, te da se tokom vožnje prilagodi vožnja uslovima na putu.

U okviru ovog projekta obeleženi su koridori evroazijskog risa, vidre, jelena, ježa i lisice.

Vest je preuzeta sa Facebook stranice JP NP Đerdap. Fotografije preuzete sa Facebook stranice JP NP Đerdap