Preko 80 studenata sa univerziteta u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu i Novom Pazaru obaviće stručnu praksu, u sklopu projekta „Terenska praksa studenata prirodno-matematičkih nauka u NP Tara i NP Đerdap“.

Foto: Nevena Žikić i Igor Ivanišević

Praksa je prilika da studensti teorijska znanja primene na terenu. Upoznajući se sa bogatim biodiverzitetom lokaliteta, upoznaće značaj očuvanja zaštićenih područja, prirodnih ekosistema odnosno zaštite životne sredine.

Foto: Nevena Žikić i Igor Ivanišević

Projekat zajedno realizuju Ministarstvo za zaštitu životne sredine, Biološki fakultet u Beogradu, Institut Josif Pančić, JP NP Đerdap i JP NP Tara.

Foto: Nevena Žikić i Igor Ivanišević

Izvor: Ministarstvo zaštite životne sredine, FB stranica

Foto: Nevena Žikić i Igor Ivanišević