Na arheološkom lokalitetu Lepenski vir, u petak 12.jula 2024.godine od 20:00 časova, održaće se premijerno jedinstvena muzičko – scenska Praistorijska opera.

Ova jedinstvena opera inspirisana je životom na Lepenskom viru u vreme mezolita i neolita. Instrumenti su materijali od kamena i drveta, a zvukovi iz prirode nas vode 10.000 godina u prošlost. Iskoristite jedinstvenu priliku da uživate na ovom jedinstvenom mestu.

Organizator je Upravljač turističkim prostorom „Lepenski vir“ doo.