Nacionalna služba za zapošljavanje objavila je Javni poziv za realizaciju mere pripravništva za mlade sa visokim obrazovanjem u 2022.godini.

Foto: Canva

Poslodavcu tokom realizacije mere Nacionalna služba za zapošljavanje refundira na mesečnom nivou neto minimalnu zaradu lica uvećanu za 20% (za pun fond radnih časova) i pripadajući porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje, u trajanju do 9, odnosno 12 meseci.

Pravo na učešće imaju poslodavci iz privatnog sektora za prijem nezaposlenih lica u periodu

  • do 9 meseci za lica sa šestim nivoom kvalifikacija i/ili 180 ESPB,
  • do 12 meseci za lica sa najmanje šestim nivoom kvalifikacija i 240 ESPB.

📆 Javni poziv je otvoren do utroška raspoloživih sredstava, najkasnije do 30.11.2022. godine.

Više informacija možete dobiti na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje.