8. mart, dan kada se ženama kupuje cveće… Svakog drugog dana iste te žene se susreću sa diskriminacijom i žive u okruženjima u kojima i dalje vlada muška nadmoć.

Kako je nastao?

15.000 žena izašlo je na ulice Njujorka 1908. boreći se za za osnovna i ista prava koja imaju muškarci, u tom trenutku veće plate, kraće radno vreme i najbitnije pravo da glasaju. Clara Zetkin, komunistički aktivista i borac za ženska prava i ravnopravnost, predstavila je ideju Međunarodnog dana žena na Konferenciji Radnica u Kopenhagenu 1910. Godinu dana kasnije ovaj dan je proslavljen u samo četiri države, a zvanično je prihvaćen od strane UN-a tek 1975.

Photo:Canva

Dan koji originalno obeležava i slavi kulturalna, socioekonomska i politička dostignuća žena. Ljubičasta koja predstavlja pravdu i dostojanstvo, zelena koja predstavlja nadu i bela koja predstavlja čistoću su boje koje obeležavaju ovu nažalost i danas posle više od 100 godina kontraverznu temu.

Živimo u svetu koji se nije mnogo promenio, degradirane samo zato sto su žene svakodnevno se susreću sa seksizmom, seksualnim uznemiravanjem, mobingom, objektizacijom, nasiljem u porodici i drugim oblicima nasilja. Ostaju u toksičnim i nasilnim okruženjima zato što nemaju ista prava i nemaju izbor.

Ovakve stvari su nažalost i dalje društveno prihvaćene, Međunarodni dan žena pomaže da se podigne svest i donese promena. Ovaj dan nas takođe podseća da su se desile velike promene ali i da se još dosta toga treba promeniti.

Photo:Canva

Jedna od tema ovogodišnjeg Međunarodnog dana žena je „Rodna ravnopravnost za održivo sutra“, koja osim podizanja svesti o rodnoj ravnopravnosti ima za cilj i podizanje svesti o globalnom zagrevanju.

Drage dame srećan Međunarodni dan žena!

Tanja Janković, novinar saradnik