Na izlazu iz Đerdapske klisure nalaze se ostaci Trajanovog mosta, jedne od najneverovatnijih građevina sa početka drugog veka nove ere. Most je tada bio izvanredna građevina van svog vremena a danas predstavlja spomenik kulture i jedan od najbitnijih ostataka rimskog doba.

Most je pod vođstvom Apolodra iz Damaska, najboljeg antičkog graditelja, bio sagrađen za samo dve godine što je bilo nezamisivo za to vreme. Dvadeset stubova koji su iznad nivao vode držali drvenu konstrukciju predstavljali su kule koje su štitile most. Bio je dugačak nešto više od 1 kilometra što ga je činilo najdužim izgrađenim mostom na svetu više od 1.000 goduna.

Ovaj most predstavljao je prekretnicu u borbi protiv Dakije, varvarskog plemena na levoj strani reke koje je predstavljalo jednu od najvećih pretnji granicama Rimskog carstva. Da bi se prilaz mostu zaštitio na desnoj strani izgrađen je Pontest a na levoj Drobeta.

Arheološko nalazite od velikog zanačaj, Pontes , predstavljalo je rimski kastrum  sa početka drugog veka nove ere. Nalazi se kod sela Kostol nedaleko od Kladova na izlasku iz Đerdapske klisure. Smatra se da je građen paralelo sa Trajanovim mostom u periodu od 103. do 105. godine.  U centralni registar prvi put je upisan 1983. godine, a iskopavanja počela su 1979. godine u cilju zaštite spomenika kulture od viskog vodostaja prilikom izgradnje hidroelektrane Đerdap II.

Ponovna arheološka istraživanja počela su 2003. zajedno sa istraživanjima Trajanovog mosta. Otkriveno je da je kastrum bio približno kvadratne osnove i da je njegova funkcija do 4. veka bila odbrana limesa. Otkrive je raspored bedema, kula i kapija koji se u 4. veku promenio i prilagodio novom konceptu rimske vojske. Takođe je otkriveno da su u Pontesu i pored njega bila formirana i srednjevekovna naselja i nekropole. Pontes je danas zajedno sa ostacima Trajanovog mosta arheološko nalazište od izuzetnog značaja i spomenik kulturu koji se može videti i posetiti sa desne obale Dunava.

Ovaj projekat je sufinansiran iz Budžeta Republike Srbije – Ministarstvo kulture i informisanja. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.