Na osnovu Programa rada Centra za kulturu u Majdanpeku za 2023. godinu, Centar za kulturu Majdanpek objavljuje konkurs koji će biti otvoren od 10.10. do 10.12.2022. godine.

Autori za realizaciju svojih izložbi i projekata mogu koristiti:

-Galeriju površine 55 metara kvadratnih, maksimala broj radova je 30 galerijskih formata (70x50cm)

-Foaje Galerije 36 metara kvadratnih, pogodan za multimedijalne programe

-Prostor ispred Galerije 50 metara kvadratnih, pogodan za multimedijalne programe

Obrazac prijave možete preuzeti lično u Centru za kulturu Majdanpek, ili elektronskom poštom. Popunjenu prijavu za konkurs sa potrebnom dokumentacijom možete doneti lično, poslati elektronskom poštom(galerijackm@gmail.com) ili dostaviti na adresu poštom:

Centar za kulturu Majdanpek (Za konkurs – GALERIJA 2023)

Ulica Svetog Save 12, 19250 Majdanpek

Rezultati će biti poznati najkasnije do 31.12.2022. godine.

Kontakt:Organizator programa Dragan Klčesko – 030 584 056/060 55 83 750

Ovaj projekat sufinansiram je iz Budžeta opštine Majdanpek u okviru projekta „Sve o turizmu opštine Majdanpek“

Photo:CKM