Opština Kladovo pristupa izradi Plana razvoja za period 2022–2029.

Poštujući načelo javnosti i partnerstva, u procesu izrade Plana razvoja opštine Kladovo za period 2022-2029.godine, neophodno je uključiti širok krug predstavnika lokalne zajednice, pre svega predstavnike privrede, javnih institucija i civilnog sektora, kako bismo zajedno sagledali trenutnu situaciju, ali i definisali prioritete razvoja naše opštine.

Radi sprovođenja izrade Plana razvoja opštine Kladovo, imenovan je Koordinacioni tim, sastavljen od predstavnika lokalne samouprave, ali će tokom procesa značajnu ulogu imati i tematske radne grupe i ostali značajni učesnici iz naše sredine.

Cilj izrade Plana razvoja je definisanje vizije razvoja opštine Kladovo, određivanje potencijalnih prednosti i razvojnih pravaca opštine Kladovo i odgovarajućih mera, kroz kontinuitet planskog delovanja, usmerenog na ujednačavanje razvoja i angažovanje lokalnih resursa uz široku građansku participaciju i usklađivanje svih relevantnih činilaca kako bi se unapredio kvalitet života svih građana.

Plan razvoja opštine Kladovo predstavlja dokument razvojnog planiranja najvišeg reda za čiju pripremu, usvajanje, sprovođenje i praćenje je nadležna jedinica lokalne samouprave.

Izrada Plana razvoja se finansira iz sredstava Nemačko – srpske razvojne saradnje u okviru projekta „Podrška reformi javne uprave u procesu pristupanja Evropskoj uniji“ koji sprovodi GIZ.

Pružanje podrške pri izradi Plana razvoja realizuju Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj i Balkanski centar za regulatornu reformu, u saradnji sa Republičkim sekretarijatom za javne politike.

photo/izvor:kulturakladovo.rs