U prethodnih godinu i po dana Arheološki Lokalitet Lepenski Vir je u saradnji sa partnerima iz Hrvatske,
Mađarske i Češke učestvovao na projektu MUSE.AR koji je finansiran od strane  programa Kreativna Evropa.

Jedan od ciljeva projekata bila je izrada interaktivne aplikacije o kulturi Lepenskog Vira, koja bi
posetiocima lokaliteta omogućila da se sa ovom jedinstvenom kulturom upoznaju na jedan drugačiji način.

Aplikacija je završena pa će se u subotu, 12. novembra, održati premijerno puštanje aplikacije u rad,
kada će se u Centru za posetioce Lepenski vir sa početkom u 12 časova održati prezentacija.

photo:Lepenski Vir

Ovaj projekat sufinansiran je iz Budžeta Opštine Majdanpek u okviru projekta „Sve o turizmu opštine Majdanpek.“