Biblioteka „Centar za kulturu“ Kladovo vas poziva da se prijavite na novogodišnji dečiji maskenbal koji će se održati u subotu, 24. decembra u holu biblioteke u Kladovu. Tema maskenbala je omiljeni lik iz knjige.

Prijave za učešće na maskenbal podnose se popunjavanjem upitnika u biblioteci svakog radnog dana od 07.00 do 20.00 časova završno sa 20. decembrom. Nema ograničenog uzrasta ali je za prijavu obavezna korisnička kartica biblioteke.

photo:Biblioteka „Centar za kulturu“ Kladovo