U sredu, 14. decembra, u prostorijama JP „Nacionalni park Đerdap“ održala se edukativna radionica „Suveniri Đerdapa UNESCO svetskog parka„.

Suvenire na područiju Nacionalnog a sada i Geoparka Đerdap već dugo unazad izrađuju individulani proizvođači, preduzetnici, udruženja kao i porodice. Upravljač Geoparka Đerdap ovom radionicom hteo je da proizvođačima suvenira približi motive koji su karakteristični za područije Geoparka i severoistočne Srbije. U skolpu predavanja govorilo se o geomorfološkim, geološkim, biološkim, etnološkim i kulturološkim motivima pomenutog područija a proizvođačima su takođe predstavljene i tehnike izrade suvenira.

Proizvođači koji su prisustvovali imali su priliku da se predstave svojim geosuvenirima koji se već nalaze u ponudi.

Ovaj projekat je sufinansiran iz Budžeta Opštine Majdanpek u okviru projekta „Sve o turizmu opštine Majdanpek“

photos:Đerdap UNESCO Global Geopark/ JP Nacionalni park Đerdap