Kulturno nasleđe, kulturna baština ili kulturno dobro podrazumeva dobra koja su nasleđena od prethodnih generacija ili koja sada nastaju i zbog svojih specifičnosti trebaju biti sačuvana za buduće generacije.

Foto: Đerdap uživo

Kulturno nasleđe trebalo bi da je pod posebnim režimom zaštite a sa ekonomske strane predstavlja turistički potencijal. Za područje Đerdapa to je od presudne važnosti.

Kulturna baština opredeljuje identitet određenog naselja, regiona ili države. Đerdap ima nemerljivo kulturno nasleđe i svakako je to bitan razlog zašto je Đerdap imenovan za UNESCO Global Geopark. Neka od njih su nažalost sada ispod nivoa vode Dunava.

Foto: Đerdap uživo

Predstavljamo vam kulturno nasleđe geoparka Đerdap:

 1. Arheološki lokalitet Lepenski vir
 2. Golubački grad
 3. Granica (limes) Rimskog carstva
 4. Neolitski i rimski rudnik Rudna Glava
 5. Trajanov most i rimsko utvrđenje Pontes
 6. Rimsko utvrđenje Diana
 7. Tvrđava Fetislam
 8. Rimsko utvrđenje Gerulatis – Miroč
 9. Signalna stanica Pena
 10. Rimsko utvrđenje Brnjica
 11. Srednjovekovna nekropola Mala Orlova
 12. Rimsko utvrđenje Novae
 13. Rimsko utvrđenje Saldum
 14. Rimsko utvrđenje Bosman
 15. Praistorijski lokalitet Gospođin vir
 16. Stara čaršija Kladovo
 17. Crkva Svetog Nikole u Golupcu
 18. Manastir Tumane
 19. Utvrđenje Speculum – Zidanac
 20. Praistorijsko nalazište Kožica I i II
 21. Praistorijski lokalitet Padina
 22. Praistorijski lokalitet Stubica
 23. Praistorijski lokalitet Pesača
 24. Golubinjska tradicionalna arhitektura
 25. Praistorijski lokalitet Klisura
 26. Praistorijski lokalitet Lepenska potkopina
 27. Praistorijski lokalitet Katarinine livade
 28. Praistorijski lokalitet Vlasac
 29. Trajanova tabla
 30. Praistorijski lokalitet Mrfaja
 31. Selo Miroč, narodno graditeljstvo
 32. Manastir Manastirica
 33. Manastir Vratna  

Izvor: Đerdap Geopark

Ovaj projekat je sufinansiran iz Budžeta Opštine Majdanpek u okviru projekta „Sve o turizmu, kulturi, sportu i društvu opštine Majdanpek“.