Opština Majdanpek pripremila je Urbanistički projekat za proširenje gradske plaže u Donjem Milanovcu.

Foto: Opština Majdanpek – Urbaistička dok.

U cilju povećanja turističke ponude Donjeg Milanovca, ovaj projekat doprineće znatno većoj turističkoj atraktivnosti grada ali i Đerdapa. Ovo će omogućiti i bolje iskorišćenje obale Dunava i priliku za razvoj dodatnih sadržaja koji su preko potrebni.

Foto: Opština Majdanpek – Urbanistička dok.

Ovaj projekat je sufinansiran iz Budžeta Opštine Majdanpek u okviru projekta „Sve o turizmu, kulturi, sportu i društvu opštine Majdanpek“.