Ministarstvo turizma i omladine raspisalo je tender za izgradnju novog međunarodnog putničkog pristaništa u Donjem Milanovcu.

Kako je navedeno u projektu koji je izradio Egting, pozicioniranje putničkog pristaništa je izvršeno prema već postojećim objektima i ranije uređenom terenu na obali, koji se nalazi uz reku Dunav u Donjem Milanovcu.

Predviđeno je uklanjanje postojećih objekata pristaništa i postavljanje nova dva plutajuća objekta (umesto jednog dosadašnjeg). Za potrebe ukotvljenja novih plutajućih objekata potrebno je izvesti šipove kao oslonce.

Svaki plutajući objekat biće vezan sa osam šipova. Plutajući objekti su povezani sa obalom preko pristupnih mostova dužine do 30m, sa banderama. Plutajući objekti su predviđeni da mogu da prime do 300 osoba.

Foto: Ehting teh.dok. – pogled sa obale

Jedan pristan će imati ravnu palubu, a drugi upuštenu.

Ponton je dužine 77m i širine 11. Na uzvodnom pontonu izvešće se spušteni nivo za prihvat putnka sa putničkih brodova koji imaju dva nivoa.

Foto: Ehting teh.dok. – pogled sa Dunava

Investitor projekta je Opština Majdanpek.

Posao je procenjen na oko 414,2 miliona dinara (3,5 mil EUR), a tender je otvoren do 4. decembra.

Detaljnije OVDE.

Izvor: E-kapija

Ovaj projekat je sufinansiran iz Budžeta Opštine Majdanpek u okviru projekta „Sve o turizmu, kulturi, sportu i društvu opštine Majdanpek“.